Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu

UMREK Mart Çalıştayı

04 Mart 2022 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi Sadrettin Alpan Salonu’nda UMREK Eğitim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu tarafından UMREK Çalıştayı’nın ilki gerçekleştirildi.

MTA Genel Müdürü Sayın Abdülkerim AYDINDAĞ’ın UMREK MTA Temsilcisi sıfatı ile katıldığı çalıştayda, kendileri ve UMREK Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Atiye TUĞRUL açılış konuşması yapmışlardır.

Üç oturum şeklinde hibrit olarak gerçekleştirilen çalıştaya hem çevrimiçi hem yüz yüze katılımla 341 kişi katılmış olup, yüzyüze katılım MTA Kültür Sitesi Sadrettin Alpan Salonu’nda, çevrimiçi katılım ise WebEX programı üzerinden sağlanmıştır. Sabah oturumunda, YERMAM Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nuri CEYHAN “UMREK Kodu ve Uygulamaları” konusunda; öğleden sonraki oturumlarda ise, YERMAM Etik Kurul Üyesi Sayın Bayram ARTUN, “Etik Eğitimi, Yetkinlik ve Sorumluluk” konusunda sunumlarını salonda yapmışlardır. Ayrıca, öğleden sonraki oturumda Web bağlantısı üzerinden, UMREK Maden Sahaları Değerleme Kodu (UMVAL) Alt Komitesi Üyesi Sayın Ceylan Polat TREGENZA “Maden Ruhsat Sahalarını Değerleme Yöntemleri/Standartları” konulu ve UMREK Maden Sahaları Değerleme Kodu (UMVAL) Alt Komitesi Başkanı Sayın Prof. Dr. Recep BİLDİK “Madencilik Sektöründe Bankacılık ve Finans” konusunda sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

Hem fiziki hem de web bağlantıları üzerinden katılım sağlanan çalıştayda, sunumların tamamlanmasına müteakip; UMREK TOBB Temsilcisi Sayın İbrahim Halil KIRŞAN, Sayın Nuri CEYHAN’a ve UMREK Sektör Temsilcisi Sayın Cem YÜCEER, Sayın Bayram ARTUN’a teşekkür belgesini takdim etmişlerdir.

UMREK Başkanı Sayın Cevat GENÇ tarafından, UMREK’in önemli çalışma gruplarından olan Eğitim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu tarafından, başta Yetkin Kişiler olmak üzere sektörün tüm bileşenlerinin sürekli mesleki gelişimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen bu çalıştayın sektörümüzün gelişimine faydalı olacağı belirtilmiş ve gelecekte de bu ve benzeri çalıştayların gerçekleştirilmesini temenni ettikleri ifade edilmiştir.

ÇALIŞTAY RAPORU