Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu

UMREK Kodu ile Yazılan Raporlar Hakkında Duyuru

 

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları’nın 10. maddesinde bulunan “Komisyon, kararlarının Resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmasına karar verebilir.” hükmü ve 14.07.2020 tarihinde alınan 2020/5 sayılı Komisyon Kararı gereğince UMREK Koduna göre yazılacak ve kamuya açıklanacak arama sonuçları, kaynak ve rezerv raporlarının Türkçe olarak hazırlanması zorunlu olup yabancı dillerde hazırlanması isteğe bağlıdır kararı alınmıştır.

 

Tüm Yetkin Kişilere saygıyla duyurulur.

UMREK