UMREK Kodu ile Yazılan Raporlar Hakkında Duyuru

  Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları’nın 10. maddesinde bulunan “Komisyon, kararlarının Resmi internet…