Veli DOĞAN

Yeterlilik ve Seçim Komitesi (MAPEG)(Sektör Temsilcileri) – Maden Mühendisi