Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu

Prof. Dr. Atiye TUĞRUL

Başkan Yardımcısı  

CRIRSCO Ülke Temsilcisi

https://avesis.istanbulc.edu.tr/tugrul

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında birincilikle mezun olmuştur. 1988 yılında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesinde Agrega üretim tesisi ile beton ve asfalt üretiminden sorumlu Kalite Kontrol Mühendisi olarak görev almıştır. 1989 yılında İÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1995 yılında “Doktor”, 1999 yılında “Doçent”, 2005 yılında “Profesör” Unvanı almıştır. Mensubu olduğu Üniversitede Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Üyesi, Fakülte Kurul Üyesi, Akademik Atama Dosyaları Değerlendirme Kurulu Üyesi, Bölüm Başkan Yardımcısı ve Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görev almıştır. Halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC), Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı, Doğal Yapı Taşları Laboratuvarı Yöneticisidir. 2011 yılında ABD Kent State Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile Virginia Tech Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulunmuştur. Bu süreçte agregalar ve mermerler konusunda araştırmalar yapmış ve bölgedeki Agrega ve mermer ocaklarında incelemelerde bulunmuştur. İÜC ve Federico II Napoli Üniversitesi arasındaki ikili İşbirliğinin İÜC Koordinatörüdür. Mensubu olduğu Bölümde özellikle Malzeme Bilimi, Agregalar-Doğal Taşlar ve Mühendislik Jeolojisi-Jeoteknik üzerine eğitim ve öğretime önemli katkıları olan Prof. Dr. Atiye TUĞRUL’un yönetiminde sekiz doktora tezi tamamlanmış olup halen beş doktora tez çalışmasının danışmanlığını yürütmektedir. Bunun dışında çok sayıda Lisans ve Yüksek Lisans tez danışmanlığı yapmıştır.

International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG)’de 2010 yılında Avrupa’dan sorumlu Başkan Yardımcısı olarak seçilmiş ve 2010-2014 yılları arasında bu görevini yürütmüştür. Aynı zamanda aynı Birlik çatısı altında faaliyet gösteren Agrega Komisyonu Başkanı olup, bu Komisyonda 1998-2004 yılları arasında Başkan Yardımcısı, 2004 yılından itibaren de Başkan olarak görev almış ve bu görevine devam etmektedir. Bu Komisyonun aktivitesi olarak Amerika (Richmond, North Carolina, San Francisco), Kanada, Brezilya, Yeni Zelanda, Avustralya, Çin, Fransa, Norveç, Yunanistan, Slovenya, Portekiz, Rusya, İtalya ve Güney Afrika ve Nepal’de Agrega komisyonu toplantılarını organize etmiş ve Agrega Ocakları, Mermer Ocakları ile Geri Dönüşüm Agrega tesislerine teknik geziler düzenlemiştir. IAEG’de aynı zamanda Yapı Taşları Komisyonu üyesidir. IAEG Agrega Komisyonu aktiviteleri nedeniyle European Aggregates Association – UEPG (Avrupa Agrega Birliği) ile işbirliği’nde bulunarak, bu bağlamda dünya’da ve ülkemizde sektörün gelişmesine katkılarda  bulunmuştur.

Ulusal Maden Rezerv ve Raporlama Komisyonu (UMREK) Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Atiye Tuğrul, CRIRSCO Ülke temsilciliğinin yanı sıra, Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan “Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM)” nin kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB)’nin “Onursal Üyesi”dir. 2000-2014 yılları arasında Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği, yine aynı Komitede 2004-2010 yılları arasında Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. 2014 yılında kurulan Mühendislik Jeolojisi Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olup, halen bu görevine devam etmektedir. 2005 yılından itibaren Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Danışma Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Maden Jeologları Derneği ile Jeoloji Mühendisleri Odası Üyesidir.

Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM) “Üye Sertifikası” ile UMREK “Yetkin Kişi Sertifikası”na sahip olan Prof. Dr. Atiye TUĞRUL ağırlıklı olarak Agregalar, Doğal Taşlar, Çimento Hammaddeleri, Endüstriyel Hammaddelerin kaliteleri, kaynak ve rezerv raporlaması ile ocak sahalarında stabilite ve rehabilitasyon çalışmaları olmak üzere, kaya ve zeminlerin mühendislik özellikleri, kayaçların ayrışması, tarihi yapılarda kullanılan taşların korunması üzerinde çalışmaktadır. Birçok uluslararası ve ulusal yayını olan Prof. Dr. Atiye TUĞRUL’un yayınlarına Web of Science’de taranan yayınlarda birçok atıf yapılmıştır. 10’dan fazla Uluslararası ve Ulusal kongre veya Sempozyumda Çağrılı konuşmacı olarak davet almıştır.  Birçok ulusal ve uluslararası araştırma projesinde yürütücü veya araştırmacı görev almıştır. Güney Avrupa ülkeleri ile birlikte 2014 yılında tamamlanan “SNAP-SEE Planning Aggregate Supply” başlıklı ve başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerimiz için çok önemli olan, Agrega Kaynak Planlaması üzerine hazırlanmış Avrupa Birliği 7. Çerçeve Projesi’ne, Türkiye’yi temsilen katılmıştır. Ayrıca, 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maden Bölgesi Kanununun ilk uygulaması olan ve Maden Bölgesi Yönetmeliği’ne yön veren; Ülkemizde ilk kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İşbirliği ile hazırlanmış olan “Cebeci Maden Bölgesi Projesi”nin Koordinatörü’dür. Bu projenin uygulanması ile; 14 derin agrega ocağının bulunduğu bölgedeki önemli çevresel sorunlar ile işletme güvenliği sorunlarına çözüm getirilmiştir. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yürütülmekte olan “Maden Bölgelerinin Oluşturulması ve Kontrolü” projesinde Danışman olarak görev yapmaktadır. MAPEG tarafından yürütülmekte olan “Mermer Ocaklarında Sıfır Atık Projesi”nde 2017-2019 yılları arasında Danışmanlık yapmıştır. Ayrıca, MTA tarafından İÜC, Federico II Napoli Üniv. ve Italyan Mermer Enstitüsü danışmanlığında yürütülen “Mermer Ocaklarındaki Artıkların Değerlendirilmesi, Jeoteknik Problemlerin Çözümü ve Blok Sağlamlaştırma Yöntemlerinin Geliştirilmesi” Projesinde Danışman olarak görev yapmıştır. T.C. Kalkınma Bakanlığı 11. Beş yıllık Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas komisyonu, “Agregalar” Çalışma Gurubu Raportörü olarak görev almıştır.

Ülkemizde Agrega Ocaklarına verilen CE Belgelendirmesi hazırlık çalışmalarında önemli katkılarda bulunmuş ve ilk uygulamayı yapan THBB-Türkiye Hazır Beton Birliği Kalite Güvence Sistemi (KGS) ekibinde yer almıştır. KGS ile birlikte çok sayıda agrega ocağında CE Belgesi denetlemelerinde bulunmuştur. Yine bazı denetim kuruluşlarına agregalar konusunda teknik danışmanlık yapmış ve eğitimler vermiştir. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)’nin Organize ettiği Bölgesel Seminerlerde “Agregalar” konusunda birçok kez seminerler vermiştir. Ülkemizde Başta AGÜB, THBB, Kalitest, Obrascon Huarte Lian (OHL)-Marmaray CR3 Projesi, Avrasya Consult-Marmaray CR3 Projesi ile OYAK Beton AŞ’de olmak üzere birçok proje ve özel kuruluşa özellikle agregalar ve doğal taşlar konusunda Teknik Danışmanlık yapmıştır. Birçok uluslararası ve ulusal bilimsel dergide yardımcı editor ve hakem olarak görev yapmaktadır. 2002 yılında “Doğal Taşlar” üzerine yaptığı araştırmalar ve uluslararası katkıları dolayısıyla IAEG (International Association for Engineering Geology and the Environment) “Richard Wolters Prize” Araştırma Ödülünü alan ilk kadın ve tek Türk araştırmacıdır. 2019 yılında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen düzenlenen “İnsan İçin Maden Ödül Töreni”nde Sektöre en fazla katkıda bulunan akademisyen dalında “Birincilik Ödülü”ne layık görülmüştür. Ayrıca çok sayıda ulusal ödül almıştır.

2003 yılında IAEG sponsorluğunda düzenlenen “Industrial Minerals and Building Stones” (IMBS 2003) sempozyumu ile birçok ulusal bilimsel toplantının organizasyon komitesinde yer almıştır.  2014 yılında ülkemizde yapılan 5. Dünya Doğal Taş Kongresini (Global Stone Congress) ülkemize kazandırmış olup, Eş Başkanlığını yürütmüştür. Ayrıca birçok Ulusal ve Uluslararası Kongrede Agregalar, Doğal Yapı Taşları ve Mühendislik Jeolojisi Oturumlarında Oturum Yürütücüsü olarak veya Bilimsel Kurul Üyesi olarak görev almış ve bu görevlerine devam etmektedir.

1966 Diyarbakır doğumlu olan Prof. Dr. Atiye TUĞRUL evli ve bir çocuk annesidir.