Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu

Muhammet ERİŞEN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) – Başkan Yardımcısı

 

2002 yılında Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2005 yılında, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Özel Hukuk ABD Medeni Hukuk Bilim Dalında Yüksek Lisans Eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında Georgetown Universitesi Hukuk Fakültesi LLM (Master of Law) Borsa ve Finansal Düzenlemeler alanında hukuk yüksek lisans derecesi elde etmiştir. Aynı sene, Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansını (MBA) tamamlamıştır. ERİŞEN, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD İdare Hukuku Bilim Dalı’nda Doktora eğitimine devam etmektedir.

ERİŞEN, çalışma hayatı boyunca Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Avukat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK)’nda Bankacılık Uzman Yard/Uzman/Başuzman/Hukuk İşleri Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Kasım 2019 itibariyle de düzenleme ve gözetimden sorumlu BDDK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

ERİŞEN’in Alt Müteahhitlik Sözleşmesi (Adalet Yayınevi 2011) ve Bankacılık Zimmeti (Sayıştay Dergisi, Sayı:83, 2011) isimli iki adet yayını bulunmaktadır.