National Resources and Reserves Reporting Committee

Umrek Members

cgenc

Cevat GENÇ

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) – Genel Müdür

BAŞKAN

Prof. Dr. Atiye TUĞRUL

CRIRSCO Ülke Temsilcisi

Başkan Yardımcısı

agulmez

Akan GÜLMEZ

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) – Genel Müdür Yardımcısı

rbildik

Doç.Dr.Recep BİLDİK

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) – Uluslararası İlişkiler Direktörü

merisen

Muhammet ERİŞEN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) – Başkan Yardımcısı

ikirsan

İbrahim Halil KIRŞAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) – Madencilik Meclisi Başkanı

vdogan

Veli DOĞAN

Sektör Temsilcisi

keksi

Kadem EKŞİ

Sektör Temsilcisi

cemsacityuceer1

Cem Sacit YÜCEER

Sektör Temsilcisi – (CRIRSCO Ülke Temsilcisi)