National Resources and Reserves Reporting Committee

Member Assignments Made

T.C.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

7 Eylül 2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Ek 14 üncü maddesi gereği kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) üyeliklerine; “Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 2. Fıkrası gereği ve Bakanımız Sayın Fatih DÖNMEZ’in 24.09.2020 tarih ve 29836 sayılı Olur’ları ile aşağıdaki listede ismi bulunanlar üç (3) yıl süre ile atanmıştır.

ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA KOMİSYONU YENİ ÜYELER

KURUM/KURULUŞ ADI SOYADI UNVANI/MESLEĞİ
ÜYE-1 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Cevat GENÇ Genel Müdür
ÜYE-2 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Akan GÜLMEZ Genel Müdür Yardımcısı
ÜYE-3 Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Dr. Recep BİLDİK Uluslararası İlişkiler Direktörü
ÜYE-4 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Muhammet ERİŞEN Başkan Yardımcısı
ÜYE-5 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İbrahim Halil KIRŞAN Madencilik Meclisi Başkanı
 

 

ÜYE

6-7-8-9

 

 

 

Yeterlilik ve Seçim Komitesi (MAPEG)

(Sektör Temsilcileri)

 

Kadem EKŞİ Jeofizik Mühendisi
Prof. Dr. Atiye TUĞRUL Jeoloji Mühendisi
Veli DOĞAN Maden Mühendisi
Cem Sacit YÜCEER Jeoloji Mühendisi